Veselaj

Web Hosting


për Web Aplikacione dhe Web Faqe

Shërbimi jonë Web Hosting në servera Windows është bërë e lehtë për ju. Ju mund të ndërtoni Web faqet dhe Web aplikacione në mjedis profesional dhe të sigurt me teknologjitë më të fundit që Microsoft ofron zhvilluesve. Kompania jonë garanton stabilitet, siguri dhe informacion në serverat e Windows për faqet e internetit, bazat e të dhënave dhe email-ve.

Të përfshira në të gjitha hapsirat e Hostingut

  • PHP 7.2, 7.1, 5.6 Hosting
  • Full Trust, Web Services
  • MySQL 5.6 Hosting
  • phpMyAdmin for MySQL
  • SQL Database Backup/Restore
  • Apache 2.4

Web Hosting

Shërbimi Web Hosting siguron mjedisin më të mirë të mundshme për të krijuar dhe drejtuar Web faqet dinamike dhe Web Aplikacione e lidhur me një bazë të dhënash MySQL Server. Ne mbështesim teknologjitë e mëposhtme: PHP 7.2, PHP 7.1, PHP 5.6.

Websites Servers

SQL Server Hosting

Databases Servers

MySQL Server hosting i të dhënave është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave (open-source) në pronësi të Oracle. Ne ofrojm versionin më të ri të MySQL Server 5.6 që ofrohet në të gjitha planet e hostingut për bazat e të dhënave MySQL nëpërmjet SolidCP, phpMyAdmin. MySQL Hosting gjithashtu e bën më të lehtë për të ndërtuar bazat e të dhënave dhe aplikacionet; ofron avantazh mbi bazat e të dhënave të tjera nga pikëpamja e menaxhimit..

Mail Hosting

With our Mail Hosting service on Windows servers, you can create and manage custom email addresses based on your domain. You can manage your emails, contacts, calendars, tasks and notes accessing your email from anywhere, at any time, using a standard Web browser. We add various third-party and in-house developed solutions to guarantee you a secure, spam-free and lightning fast email experience.

Mailboxes Servers

Why Choose Our Hosting Service?

Own Windows Servers

We own and operate the Windows Web servers that host our customers on cloud environment. Our Windows servers guarantees performance and security for the PHP, ASP.NET hosting accounts and SQL Server databases.

Latest Technologies

We stay on top of the latest technologies, and provide support for applications such as: ASP.NET 4.0, PHP 7.0, MS SQL Server 2012 SP3 and MySQL 5.5 for databases, Windows Server 2012 R2, MailEnable, myLittleAdmin 3.8, phpMyAdmin 4.5. We guarantee the highest quality service, top security, and unshakeable reliability.

Uptime and Security

With our experience and expertise in the webhosting industry on Windows platform with ASP.NET and SQL hosting, we guarantee every customers with a 99.9% uptime for their web sites, databases and e-mail accounts. We monitor 24/7 to our Web servers, SQL servers and Mail servers ensuring that they perform smoothly.